Studentuppsats för stiftelse

Studentuppsats för stiftelse

Vi söker en student inom ekonomi, statsvetenskap eller statistik för ett samarbete med Insamlingsstiftelsen LifeScience StartUp vid skrivande av kandidatuppsats. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och/eller utveckling av nya läkemedel, medicintekniska produkter, diagnostik samt vård och behandlingsmetoder. Detta görs genom att hjälpa forskare och produktutvecklare att förverkliga sina drömmar med att starta och driva bolag och med huvudfokus på kvinnliga entreprenörer. På så sätt vill de bidra till ett växande och jämställt näringsliv. 

Frågeställningen som skall undersökas i uppsatsen är: 

Hur ser anslagsfördelningen från svenska stiftelser ut idag gällande medel för forskning och utveckling inom området life science? Möjliggör svenska stiftelser en jämställd fördelning inom Life Science-branschen? 

För mer information se bifogad beskrivning från stiftelsen.

 

image001.png

 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Solna, Stockholm

Gustav III:s Boulevard 10
169 72 Solna Directions info@medicorent.com +46 (0) 73 853 11 65 View page

Our ambitions

Our goal is to build long-term relationships with our candidates, employees and customers. We are a flexible organisation with genuine interest in people and the willingness to see the individual behind the CV. We create opportunities together as a team and empower our employees to be part of our journey towards becoming the number one Scandinavia company providing full scale CRO. As a candidate, we will follow your progress in your career for years to come and we are committed to offer career development in accordance to your own preferences.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor